Ochrana osobních údajů

 

  • Veškeré Vaše osobní údaje, včetně e-mailové adresy a telefonu jsou považovány za důvěrné. Jsou uloženy v naší databázi zákazníků, která slouží pouze pro interní účely, jako například sledování záručních lhůt, množstevních slev za odběr zboží. Údaje nejsou předávány žádným dalším subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících přepravu a platební styk a to pouze v rozsahu nutném pro zajištění jejich činosti.

 

  • Bez výslovné žádosti nikomu nezasíláme žádné reklamní materiály ani nevyžádané e-mailové zprávy.

 

  • Bez výslovné žádosti nikomu nezasíláme žádné SMS zprávy a nikoho neobtěžujeme telefonickými hovory.
  • Náš web používá cookie, jeden kus, technickou nezbytnost, aby fungoval košík. Žádné další obtěžující nesmysly nepoužíváme.

  • Zákon č. 374/2021 Sb. o elektronických komunikacích k tomu v paragrafu 89 říká:
    (3) Každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů, získá od těchto účastníků nebo uživatelů předem prokazatelný souhlas s rozsahem a účelem jejich zpracování. Tato povinnost neplatí pro technické ukládání nebo přístup výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem.


Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Naši registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů si můžete ověřit zde: Zadejte, prosím IČ do pole IČO, nebo použijte Registrační číslo.

IČ: 10622691
Registrační číslo: 00050430Potvrzením své objednávky Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb. a zákon č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů

) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. 

Toť litera zákona. Pro úplnost je potřeba si ale uvědomit, že není možné na již jednou vystavených daňových dokladech cokoliv měnit. Tedy nelze z nich ani vymazat Vaše jméno a kontaktní údaje. Lze ale veškeré Vaše údaje na Vaši žádost anonymizovat. Následně již ale není možné např. dohledat údaje o Vašem nákupu třeba při reklamaci zboží, od kterého jste ztratili prodejní doklad. Pro úplnost - nákup lze prokázat i jinak, třeba výpisem z platební karty. 

 


Reklama: